Wsparcie inwestycji: dotacje na zakładanie gospodarstwa agroturystycznego
ImageGdy chcemy założyć gospodarstwo agroturystyczne a nie mamy pełnych środków warto poszukać różnych form wsparcia inwestycji.


Skąd można pozyskać dodatkowe środki?
Na działalność związaną z agroturystyką można pozyskać środki w ogólnopolskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Pomoc udzielana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych inwestycji. Rolnik który planuję pozyskać środki z tego działania na założenie gospodarstwa agroturystycznego powinien być ubezpieczony w pełnym wymiarze w KRUS przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Można też starać się o środki z drugiego działania w ramach PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Środki te są przeznaczone dla osób nie ubezpieczonych w KRUS – które zamierzają tworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Informacje o terminach naboru można znaleźć na stronie arimr.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa w zakładce PROW 2007-2013.

Środki też można znaleźć w ramach programu wojewódzkiego RPOW dla danego województwa. Tu pomocna może okazać się strona funduszeeuropejskie.gov.pl

Warto śledzić komunikaty dotyczące terminów uruchomienia naboru wniosków, gdyż w wielu wypadkach liczba chętnych osób przewyższa póle środków.Działy serwisu